Er word gemiddeld gespeeld met ca. 20 duiven per concours en met de jongen wordt vanaf 2003 alle vluchten gevlogen.

Het generale of keizergenerale spel is voor Herman van ondergeschikt belang, met twee oude ervaren stabiele duiven kun je al kampioen worden zonder ook maar 1 1e prijs of andere kopprijs te vliegen. Vaak betreft het hier wel om goede liefhebbers maar dat zegt volgens Herman nog niet alles over de

Alleen 1e prijzen en kopprijzen in groot verband is interessant en dat geeft volgens Herman de werkelijke kwaliteit weer van de individuele postduif.

De prestaties van Herman Boekelo t/m 2006:
In de vereniging zijn ca. 30 leden, In het rayon zijn ca. 210 leden en in de afdeling ca. 2.400 l.

Alle prestaties binnen de 1e 15 duiven van het rayon worden hier vermeld.!!!!!!


Vereniging Aantal duiven Plaats rayon Aantal duiven Plaats afd./
Fondclub/Nat.
Aantal duiven

 Kopprijzen alleen van het jaar 2006

1,2,7,8,10,12,15,16,17,18, 550 d. 3,4,11,13,15,162.116 3,4,20,22,24,2814.204 d.
1,2,3,4,5,6,7,8,9, enz.517 d.1,10,17,19,25,  1.9581,30,44,48,51   14.000 d.

 Kopprijzen  van voor vliegjaar 2006

1   1   1 21.000 d.
1   1 1 23.500 d.
1t/m6, 9,11,12,13 227 1,2,3,4,5,6, 1.618 1,7,8,9,10,11 9.688 d.
1 222 1 1.291 1 8.140 d.
1,2,4,5,7,8,9,11,13 231 1,3,8,10,14,15 1.019 1,8 6.424 d.
1,8 1,14, 1,25 15.500 d.
1,2,3,4,6,7,9,11,12, 376 1,2,5,6, 2.246 2,3,6,7, 16.894 d.
1,3,8,11 264 5,11,18 2.410 8, 19, 39 17.042 d.
2,3,8,9,10,13,15, 272 2,3,10,12,13,18 2.061 2,3,38,41,53 14.430 d.
1,2,5, 264 4,9,14 2.264 47,74,82 15.875 d.
1,2,3,5,6,7,11,12, 290 1,4,5,7,9,11 2.237 2,12,22 12.032 d.
1,2,6,12,14,15, 138 1,2,11 1229 4e NPO, 11e 5.319 d.
1,6,14 513 1 2.431 9 10.721 d.
1,6,7,8,9,12,13,14 135 2,14,15 791 50 10.609 d.
1,2,3,14 553 2,3,5 3.588 24,51,79 18.663 d.
2,3,5,6,11,12,13 101
2,3,13 6244.215 d. 
2   2   3 24.374 d.
1,5,6,11 458 3 2.874    
1,5, 574 3 2.998    
1,2,3,5,6,14 277 3,12,13 2.254 5 8.850 d.
1,5,9. 386 3,9,14 1.873 20,59 12.409 d.
1,4,7,8,12,14,15 113 4 1.413 5,26 2.854 d.
1,2,5,7,8,10,13,14 276 6,11 1.976 14 6.856d.
1,2,6,10 574 6,8 3.261    
1,2,6,8,12,13,14 172 7 1.440 22 9.679 d.
4,12 252 7 1.372    
1,4,5,7,8,9,10,13,15 158 7 661 25 1.115 d.
4,7,12 199 8 1.200 18 6.655 d.
2,6,11,12,15 119 9 695    
3,4,5,6,7,13,16 386 9 2.059 79 10.833 d.
4,5,13 481 9,12 3.878 27,31 18.978 d.
3,5,8 465 10,15 2.890    
5,6,10 329 11,13 1.824 26,33 9.643 d.
2,3,7,8,9,13,14 467 13 2.829    
1,2,3,4,5 277 14 2.117 14 4.120 d.
2,3,8,14 477 15 2.305
3,5,9,11,12,15 485 6,8,14,16,17 1.949 7,9,36,39,40   12.589d.

Ubersicht errungen Meisterschaften:
Overview gained championships by the loft :
Alle Kampioenschappen en duifkampioenen vanaf rayonspel 2002 tot en met 2004

Jaar Plaats Disipline Ring nr. Niveau Aantal leden
2002 2e Nat. o.a. rayon 5 ca. 210 leden
2002 2e vitesse o.a. rayon
2002 5e midfond o.a. rayon
2002 4e dagfond o.a. rayon
2002 2e As-duif 16x pr. 01-1123512 rayon
2002 3e As-duif 15x pr. 99-4703590 rayon
2002 5e As-duif 15x pr. 00-1105224 rayon
2002 6e As-duif 17x pr. 01-1123538 rayon
2002 8e As-duif 15x pr. 00-1105233 rayon
2002 10e As-duif 15x pr. 99-4703609 rayon
2002 1e Vitesse duif 01-1123511 rayon
2002 8e vitesse duif 00-1105224 rayon
2002 6e fond duif 99-4703590 rayon
2002 13e natour duif 02-5242931 rayon
2002 4e onaangew. fondclub ca. 700 leden
2002 3e aangew. fondclub
2002 1e dagfond duif 99-4703609 fondclub
2002 15e vitesse afd. 10 ca. 2.300 leden
2002 10e dagfond o.a.g. afd. 10
2002 5e dagfond a.g. afd. 10
2002 9e gen. oud o.a.g. afd. 10
2002 3e As-duif 99-4703609 afd. 10
2002 10e As-duif 00-1105233 afd. 10
2002 4e NPO concoursen NPO 4e NPO dagfond 2.300 leden
2003 10e Vitesse rayon ca. 210 leden
2003 2e dagfond o.a. rayon
2003 2e dagfond o.a.g. rayon
2003 8e jong o.a.g. rayon
2003 8e Natour o.a.g rayon
2003 4e Gen. oud o.a.g. rayon
2003 5e Gen. oud a.g. rayon
2003 3e Gen. tot. o.a.g rayon
2003 3e Gen. tot a.g. rayon
2003 3e Keizer gen. rayon
2003 1e dagfond duifkamp 99-4703609 rayon
2003 3e dagfond duifkamp 01-1123532 rayon
2003 6e dagfond duifkamp 02-1199801 rayon
2003 4e natour duifkamp 02-1199627 rayon
2003 6e natour duifkamp 02-5250458 rayon
2003 10e natour duifkamp 99-4703609 rayon
2003 1e As-duif 14x pr. 99-4703609 rayon
2003 2e As-duif 14x pr. 02-1199801 rayon
2003 2e o.a.g. dagfond fondclub ca. 700 leden
2003 1e a.g. dagfond fondclub
2003 3e dagfond duifkamp 99-4703609 fondclub
2003 6e dagfond duifkamp 01-1123532 fondclub
2003 7e dagfond duifkamp 02-1199801 fondclub
2003 6e o.a.g. dagfond afd. 10 ca. 2.300 leden
2003 7e a.g dagfond afd. 10
2003 11e gen. oud o.a.g. afd. 10
2003 11e Keizer gen. afd. 10
2003 9e duifkamp. fond 99-4703609 afd. 10
2003 2e As-duif 14x pr. 99-4703609 afd. 10 minder vluchten i.v.m. mkz
2003 3e As-duif 14x pr. 02-1199801 afd. 10 minder vluchten i.vm. mkz
2003 1e NPO concoursen afd. 10 1e NPO dagfond 2.300 leden

In 2004 hebben wij alle topvliegers met 1e prijzen en die ook al 1e prijswinnaars hadden gegeven op het kweekhok gezet, er werd dus in 2004 gestart met 95% jaarlingen en nog enige oude duiven.


2004 1e As-duif 16xpr. 03-4772388 rayon 6 6vit, 4 mid, 5 efd, 4 nat
2004 2e As-duif 15xpr. 03-4772387 rayon 6vit, 4 mid, 5 efd, 4 nat
2004 3e AS-duif 17xpr. 01-1123512 rayon 6vit, 4 mid, 5 efd, 4 nat
2004 7e As-duif 12xpr. 03-4772390 rayon 6vit, 4 mid, 5 efd, 4 nat
2004 9e As-duif 14xpr. 02-1199801 rayon 6vit, 4 mid, 5 efd, 4 nat
2004 1e duifkamp.nat. 04-4795755 rayon tevens 2e afd.10 2.300 leden
2004 10e duifkamp.nat. 04-1791298 rayon
2004 10e NPO Kampioen Nat. ca. 2.400 leden
2005 2e Vitesse onaangew. Ray. 6 Ca. 170 leden
2005 2e Vitesse aangew. Ray. 6
2005 2e Vitesse kamp. 04-4795763 Ray. 6
2005 7e Vitesse kamp. 03-4772388 Ray. 6
2005 1e Midfond onaangew. Ray. 6
2005 3e Midfond aangew. Ray. 6
2005 5e Midfond kamp.   01-1199801 Ray. 6
2005 8e Midfond kamp.  04-4795731 Ray. 6
2005 1e dagfond onaangew. Ray. 6
2005 1e Dagfond Aangew. Ray. 6
2005 3e Dagfond Kamp. 03-4772388 Ray. 6
2005 6e Dagfond Kamp. 03-4772308 Ray. 6
2005 9e Dagfond Kamp.  03-4772387 Ray. 6
2005 1e Generaal Oud o.a. Ray. 6
2005 2e Genaaral Oud Aangew. Ray. 6
2005 6e Jonge duiven o.a. Ray. 6 Tiffany
2005 1e Jonge duiven aangew. Ray. 6 Tiffany
2005 3e Jonge duiven o.a. Ray. 6
2005 5e Jonge duiven aangew. Ray. 6 
2005 2e Jonge d. Kamp. 05-1927315 Ray. 6
2005 4e Jonge d. Kamp 05-4707221  Ray. 6
2005 5e Jonge d. Kamp. 05-4707220 Ray. 6
2005 6e Jonge d. Kamp.  05-1927320 Ray. 6
2005 7e Jonge d. Kamp. 05-1927305 Ray. 6
2005 9e Jonge d. Kamp. 05-4707200 Ray. 6
2005 1e Generaal  onaangew. Ray. 6
2005 2e Generaal  aangew. Ray. 6
2005 3e Natour Aangew. Ray. 6 Tiffany
2005 8e Natour O.a. Ray. 6
2005 8e Natour aangew. Ray. 6
2005 3e Duifkampioen nat. 05-4707256 Ray. 6
2005 2e Keizergeneraal Ray. 6
2005 2e As-duif 03-4772308 Ray. 6 17x prijs in 2005
2005 5e As-duif 03-4772389 Ray. 6 14x prijs
2005 6e As-duif 03-4772388 Ray.6 14x prijs
2005 8e As-duif 04-4795731 Ray.6 12x prijs
2005 8e Vitesseduif 04-4795763 Afd. 10 ca. 2.400 leden
2005 5e Midfond o.a. Afd. 10
2005 5e Dagfond O.a. Afd.10 5/5
2005 1e Dagfond aangew. Afd.10
2005 3e As-duif  03-4772308 Afd.10
2005 20e As-duif 03-4772389 Afd.10 Duivin
2005 27e As-duif 03-4772388
2005 3e Keizergeneraal Afd. 10
2005 1e dagfond 6/6 vluchten onaangew. fondclub ca. 700 leden
2005 1e dagfond 6/6 vluchten aangewezen fondclub
2005 3e NPO Kampioen totaal Nat. ca. 2.400 leden
2005 5 duifkampioen jong 05-1927315 Afd. 10 ca. 2.400 leden
2005 19 duifkampioen jong 05-4707221 Afd. 10
Jaar Plaats Disipline Ring nr. Niveau Aantal leden
20063evitesse o.a.. rayon 6 ca. 170 leden
20066e vitesse a rayon
20062e midfond o.a. rayon
200610e Midfond a.. rayon
Op de Vitesse en midfond geen duifkampioenen bij de 1e 10 van het rayon omdat er met onze duiven  op de vitesse en midfond minder malen wordt gespeeld. Dit omdat onze duiven naar de dagfond vluchten worden gespeeld waar dan een vitesse of midfondvlucht naast wordt gespeeld die wel telt voor de duifkampioenschap. 
20061edagfond o.a.  rayon 6 ca. 170 leden
20061edagfond a. rayon
20061eduifkampioen 04-4795770 rayon
20064eduifkampioen05-1927220 rayon
20065eduifkampioen05-4707240 rayon
20066eduifkampioen 04-4795730 rayon
20069eduifkampioen 05-1928077 rayon
20061ejonge duiven o.a.  rayon
200610ejonge duiven a. rayon
20062ejonge duiven o.a. dochter Tiffany rayon
20066e jonge duiven a.  dochter Tiffanyrayon
20061eduifkampioen 06-4718347rayon
20062eduifkampioen 06-1588446rayon 
20064eduifkampioen 06-4718340rayon
20065eduifkampioen 06-4718377rayon
20066eduifkampioen 06-4718381rayon
200610eduifkampioen 06-4718338rayon dochter Tiffany
20061enatour o.a. rayon
20063e natour a. rayon
20063eduifkampioen 04-4795730rayon 6 ca. 170 leden
20065eduifkampioen03-4772308 rayon
20068e duifkampioen04-4795772 rayon
20061e Generaal o.a.. rayon
20063e Generaal a. rayon
20061e keizergeneraal Totaal Kampioen rayon ca. 170 leden
20061e Tientjes-duiven oud rayon
20062e As-duif  05-1927220 rayon 15/13x prijs (2006)
2006 6e As-duif 05-4707248 rayon 14/13x prijs (2006)
20067eAs-duif  05-4707240 rayon 15/12x prijs (2006)
20068eAs-duif04-4795772 rayon 15/13x prijs (2006)
200610eAs-duif04-4795770 rayon 14/11x prijs (2006)
20066edagfond o.a.afdeling  ca. 2.400 leden
20069edagfond a. afdeling
20063ejonge duiven o.a.afdeling
20067eNatour o.a.afdeling
20061egeneraalafdeling
20062ekeizer generaalafdeling
20063eduifkampioen 04-4795770 afdelingdagfond
200610eduifkampioen 06-4718347afdeling jonge duiven
200610eAs-duif05-1927220afdeling
20062eNPO dagfond4/5afdeling NPO Dagfond  450-750 km
20061eNPO dagfond o.a.5/5 noordafdeling
20061eNPO Dagfond A. 5/5 noordafdeling Ca. 2.400 leden
20062eDagfond o.a. fondclub ca. 600 leden
20062eDagond A. Fondclub
20064ejong o.a. fondclub
20064eJong a. fondclub
20066e keizer generaalzonder de wel tellende overnacht vluchten te hebben gespeeldFondclub
20061eduifkampioen04-4795770fondclubnoord
20063e,  4e en 11e duifkampioenen 05-4707240, 05-1927220, 05-1928077

 

Fondclub
20063e,  5e en 13e duifkampioenen jonge duiven 06-4718377, 06-4718340, 06-4718344

 

Fondclub